Bryant & Kiki’s Wedding Actual Day

Bryant & Kiki Wedding Actual Day from Zoomix Studio on Vimeo.

Leong Yeow & Yean Yean

Leong Yeow & Yuen Yuen from Zoomix Studio on Vimeo.

Dominic & LiChin

Wedding Actual Day Dominic & Li Chin from Zoomix Studio on Vimeo.

The Nostalgia Wedding of Kai Xuan & Sue Yee

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC